Podlaska Inicjatywa Energetyczna - wsparcie w certyfikacji Klastrów Energii

Inicjatywa jest odpowiedzią na potrzeby podlaskim przedsiębiorców, których celem jest rozwój OZE w województwie podlaskim a w szczególności:

 • wspieranie przedsiębiorców działających w obszarze wytwarzania energii,
 • wpieranie jednostek samorządowych zainteresowanych rozwojem OZE,
 • współdziałanie jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu i organizacji działających na rzecz rozwoju nauki i innowacyjności w obszarze OZE,
 • inicjowanie tworzenia klastrów energetycznych w rozumieniu ustawy o OZE.

Porozumienie

Misją Klastra jest wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii a w szczególności

 • wspieranie przedsiębiorców działających w obszarze wytwarzania energii,
 • wpieranie jednostek samorządowych zainteresowanych rozwojem OZE,
 • współdziałanie jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu i organizacji działających na rzecz rozwoju nauki i innowacyjności w obszarze OZE,
 • zainicjowanie utworzenia Klastrów Energetycznych

Celem Klastra jest tworzenie warunków do rozwoju OZE. Do osiągnięcia powyższego celu Klaster i jego uczestnicy będą dążyć poprzez kreowanie, wzmacnianie i wykorzystanie wzajemnych transferów wiedzy, know-how, zasobów, technologii, kadry i usług pomiędzy uczestnikami Klastra a przez to:

 • rozpoznawania i o ile to możliwe podejmowanie prób eliminowania barier rozwoju OZE w regionie,
 • prowadzenia szeroko rozumianej  edukacji w zakresie korzyści z wykorzystania OZE,
 • tworzenie korzystnych warunków dla nowych inwestycji,
 • tworzenie grup inwestorskich dla inwestycji,
 • tworzenie klastrów w rozumieniu ustawy o OZE
 • zwiększenie siły przetargowej uczestników Klastra w negocjowaniu warunków sprzedaży energii,
 • współdziałanie w celu skutecznego działania Partnerów na rynku energii.

WIADOMOŚĆ